Tag: Dương Thị Anh

Những nhà giáo - bà mẹ 'không ngồi yên'

Họ là 4 nhà giáo, 4 bà mẹ với cuộc sống và công việc bộn bề trách nhiệm ở các nước khác nhau, nhưng trong họ có chung một trách nhiệm xã hội…