Tag: đường huyện lộ

Đường thành đê nửa mét, bên này hố công trình sâu, bên kia bờ sông dốc đứng

Bà con qua lại đoạn đường này đi rất chậm và dòm ngó kỹ để "né" xe hướng ngược lại. Học trò tiểu học xuống xe đạp dắt bộ "vượt" hố sâu nguy hiểm.