Tag: đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép

Đưa người nhập cảnh trái phép: giọt nước mắt muộn màng

Chiều hôm đó là ngày cuối cùng của phiên tòa đưa người nhập cảnh trái phép. Đà Nẵng mưa tầm tã, ba ngày tòa xử, ba ngày người thân đứng đợi ngoài hàng rào.