Thứ 2, ngày 2 tháng 8 năm 2021

Dừng nhận chìm bùn thải nếu chỉ số nước biển vượt chuẩn

28/06/2017 22:57 GMT+7

TTO - Tối 28-6, thông tin chính thức từ Bộ Tài nguyên - môi trường cho biết như vậy về việc Bộ này cấp phép cho nhận chìm gần 1 triệu tấn bùn của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Bộ Tài nguyên - môi trường cho biết để đưa nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 vào hoạt động, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 đã nộp hồ sơ đề nghị cấp phép nhận chìm vật liệu nạo vét vũng quay tàu và khu nước trước bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Theo Bộ Tài nguyên - môi trường, sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép nhận chìm của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, Bộ đã thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ cấp giấy phép với sự tham gia của 22 thành viên là các chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, sinh thái, hải dương học, một số hội nghề nghiệp liên quan, Ban Quản lý Khu bảo tồn Hòn Cau, đại diện UBND tỉnh Bình Thuận và đại diện các bộ, ngành liên quan.

Các thành viên hội đồng thẩm định đã tập trung thảo luận và kiến nghị về đánh giá tác động môi trường, biện pháp bảo vệ môi trường, quan trắc, giám sát trong quá trình nhận chìm nhằm ngăn ngừa tác động của hoạt động nhận chìm đến môi trường biển, đặc biệt là Khu Bảo tồn Hòn Cau.

Kết quả thẩm định, đa số các thành viên hội đồng yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo các ý kiến góp ý để xem xét cấp giấy phép nhận chìm ở biển cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1. 

Bộ Tài nguyên - môi trường cũng cho biết cùng với việc thẩm định hồ sơ cấp giấy phép nhận chìm ở biển, Bộ đã có văn bản lấy ý kiến của các bộ Quốc phòng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Bình Thuận, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau xin ý kiến về hồ sơ cấp phép nhận chìm. Ý kiến góp ý của hội đồng thẩm định, các bộ, ngành và UBND tỉnh Bình Thuận đã được Bộ Tài nguyên - môi trường, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 nghiên cứu, tiếp thu.

Sau đó, Bộ Tài nguyên - môi trường mới cấp giấy phép cho phép Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 được nhận chìm vật liệu nạo vét từ vũng quay tàu, khu nước trước bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Vật, chất được phép nhận chìm có khối lượng là 918.533 m3, bao gồm 20% là bùn, 80% là cát, vỏ sò, sạn sỏi, cát kết phong hóa, cát pha, sét, đá phong hóa thu được từ hoạt động nạo vét vũng quay tàu và khu nước trước bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tất cả đều thuộc danh mục được phép nhận chìm, không phải là chất thải từ hoạt động của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Bộ Tài nguyên - môi trường cũng cho biết việc nhận chìm chỉ cho phép tiến hành từng bước với sự quan trắc, giám sát chặt chẽ chất lượng môi trường biển trong suốt quá trình thực hiện.

Bộ này cũng khẳng định, trong trường hợp một trong các thông số chất lượng nước biển tại bất kỳ điểm quan trắc, giám sát nào trong 13 điểm nêu trên vượt giá trị giới hạn quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 phải dừng ngay hoạt động nhận chìm và chỉ được phép tiếp tục thực hiện khi có giải pháp khắc phục được Bộ Tài nguyên - môi trường chấp thuận.

XUÂN LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận