Tag: dừng làm thủ tục đất đai

Nguyên nhân dừng chuyển mục đích sử dụng đất toàn huyện Cam Lâm

Huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) lại vừa tạm dừng làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong toàn huyện, chưa biết khi nào mới giải quyết lại cho dân.

Dừng mọi thủ tục đối với 2.385 thửa đất liên quan 'hiến đất mở đường' ở Cam Lâm, Khánh Hòa

TTO - Ngày 23-11, UBND huyện Cam Lâm, Khánh Hòa đã yêu cầu các cơ quan tạm dừng thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đất đai, đối với 2.385 thửa đất thuộc 114 khu vực liên quan việc “hiến đất mở đường”, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất.