Thứ 6, ngày 3 tháng 12 năm 2021

Dừng bổ nhiệm lãnh đạo, tuyển dụng công chức khi sắp xếp huyện, xã

17/05/2019 08:52 GMT+7

TTO - Năm 2019 hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên, quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo, tuyển dụng công chức, viên chức trong quá trình sắp xếp.

Dừng bổ nhiệm lãnh đạo, tuyển dụng công chức khi sắp xếp huyện, xã - Ảnh 1.

Chính phủ yêu cầu các địa phương dừng bổ nhiệm cán bộ trong quá trình sắp xếp huyện, xã - Ảnh tư liệu

Đó là nội dung Nghị quyết 32 về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị quyết nêu rõ, năm 2019 tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định. 

Khuyến khích các địa phương thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính còn lại chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định để giảm số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Chính phủ cũng giao các địa phương sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giải quyết chế độ với cán bộ, công chức dôi dư tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong quá trình sắp xếp.

Đối với trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp nhưng có một trong các yếu tố đặc thù như có vị trí biệt lập với đơn vị hành chính khác; được hình thành và ổn định từ năm 1945 đến nay; có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh; chưa nhận được sự đồng thuận của đa số cử tri trên địa bàn thì UBND cấp tỉnh phải có văn bản giải trình và đề xuất cụ thể các phương án gửi Bộ Nội vụ để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

Nghị quyết 32 cũng yêu cầu các tỉnh, thành xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai đoạn 2019 - 2020, trong đó nêu rõ số lượng và danh sách của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải thực hiện sắp xếp.

Các tỉnh, thành phải đưa ra phương án, kế hoạch, lộ trình, dự trù kinh phí thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Chậm nhất đến ngày 31-5-2019, UBND cấp tỉnh phải gửi phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của địa phương trong giai đoạn 2019 - 2021 về Bộ Nội vụ để tổng hợp, xem xét, cho ý kiến.

Theo nghị quyết 32 của Chính phủ, trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, các địa phương phải tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị hành chính cấp huyện, xã cho đến khi có nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp.

BẢO NGỌC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận