Thứ 3, ngày 18 tháng 1 năm 2022

Đưa nhân viên ra tiếp... đoàn giám sát Quốc hội

30/12/2011 08:28 GMT+7

TT - Ngày 28-12, đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh này đã về giám sát tại Nhà máy thủy điện Krông H’năng thuộc Công ty cổ phần Sông Ba.

Tuy nhiên, khi đoàn đến chỉ có bốn nhân viên thuộc các bộ phận tổng hợp, kỹ thuật, kế toán của nhà máy tham gia làm việc dù trước đó toàn bộ quyết định, kế hoạch, đề cương nội dung, thời gian giám sát, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chuyển đầy đủ cho công ty và Nhà máy thủy điện Krông H’năng.

Các nhân viên Nhà máy thủy điện Krông H’năng cung cấp cho đoàn công tác một báo cáo đề ngày 27-12 thống kê tên những văn bản có liên quan đến công ty và nhà máy, trong khi yêu cầu của đoàn giám sát làm việc đến 18 nội dung rất cụ thể. Ông Trần Văn Thiện, nhân viên phòng tổng hợp nhà máy, cho biết: “Ngày 24-12, ông Trà Quang Hữu - giám đốc nhà máy thủy điện - đi công tác Đà Nẵng và đến ngày 26-12 tiếp tục đi công tác Hà Nội. Báo cáo ngày 27-12 gửi đoàn giám sát có chữ ký (và đóng dấu) của giám đốc Trà Quang Hữu do nhân viên nhà máy cắt chữ ký dán vào”. Khi đoàn giám sát nêu ra các yêu cầu thì nhân viên nhà máy thủy điện trả lời là không đủ thẩm quyền để làm việc hay trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Đoàn giám sát phải lập biên bản dừng việc giám sát tại Nhà máy thủy điện Krông H’năng. Trong biên bản, ông Nguyễn Thái Học - phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, trưởng đoàn giám sát - yêu cầu Công ty cổ phần Sông Ba và Nhà máy thủy điện Krông H’năng tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo theo yêu cầu và chủ động đăng ký thời gian làm việc với đoàn giám sát trước ngày 10-1-2012. Theo ông Học, việc lãnh đạo Công ty Sông Ba và Nhà máy thủy điện Krông H’năng không nghiêm túc chấp hành chủ trương, yêu cầu của Quốc hội và thiếu tôn trọng đối với đoàn giám sát cần phải được chấn chỉnh.

NGÂN SƠN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận