Tag: dữ liệu vệ tinh

Cuộc phiêu lưu của tảng băng 315 tỉ tấn

TTO - Một tảng băng có kích thước khổng lồ đang lững lờ trôi trên đại dương gần đông Nam Cực sau khi tách rời hoàn toàn khỏi thềm băng Amery tại đây. Khối băng trôi tự do này có thể là mối đe dọa cho tàu bè đi lại trong vùng.

Nhật Bản cung cấp ảnh vệ tinh quan sát mặt đất cho Việt Nam

TTO - Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) sẽ cung cấp các sản phẩm ảnh vệ tinh quan sát mặt đất (ScanSAR ALOS-2) chụp lãnh thổ Việt Nam.

Nhật Bản sẽ cung cấp ảnh vệ tinh quan sát mặt đất cho Việt Nam

TTO - Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) sẽ cung cấp các sản phẩm ảnh vệ tinh quan sát mặt đất (ScanSAR ALOS-2) chụp lãnh thổ Việt Nam.