17/03/2023 18:58 GMT+7

Dự kiến thi tốt nghiệp THPT sau năm 2025: Thi 6 môn, lịch sử là môn bắt buộc

Ngày 17-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo phương án thi tốt nghiệp THPT sau năm 2025 để trưng cầu ý kiến rộng rãi.

Dự kiến thi tốt nghiệp THPT sau năm 2025: Thi 6 môn, lịch sử là môn bắt buộc - Ảnh 1.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022 - Ảnh: NAM TRẦN

Dự kiến thi tốt nghiệp sau năm 2025: Lịch sử là môn thi bắt buộc

Theo dự thảo này, phương án thi tốt nghiệp THPT sau năm 2025 sẽ thi theo môn.

Học sinh hệ giáo dục phổ thông sẽ bắt buộc thi bốn môn gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử và hai môn lựa chọn trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ.
Với học sinh hệ giáo dục thường xuyên bắt buộc thi ba môn gồm nữ văn, toán, lịch sử và lựa chọn hai trong số bốn môn học sinh đã chọn học.

Môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.
Thời gian tổ chức thi theo lịch chung trên toàn quốc phù hợp với kế hoạch thời gian năm học nhưng sẽ có linh hoạt, ứng phó với các tình huống chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương.

Bộ quy định lịch thi chung

Với phương án trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chung, ban hành quy chế, hướng dẫn tổ chức kỳ thi. 
Bộ chịu trách nhiệm xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi cung cấp cho các địa phương tổ chức thi. Bộ cũng quy định lịch thi chung, tổ chức thanh, kiểm tra công tác tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Các địa phương vẫn có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp, thanh kiểm tra, giám sát kỳ thi tại địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chuẩn bị ngân hàng câu hỏi thi hoàn toàn theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Cụ thể sẽ phải xây dựng ngân hàng cho 17 môn học (riêng ngoại ngữ có 7 thứ tiếng). Có ba môn là giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ lần đầu tiên được xây dựng ngân hàng câu hỏi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trưng cầu ý kiến từ ngày 17-3 đến hết 17-5-2023.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ngày 28 và 29-6Thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ngày 28 và 29-6

Ngày 1-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ diễn ra ngày 28 và 29-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận