Tag: dự án TP.HCM

Bộ máy mới TP Thủ Đức khác biệt quận, huyện khác ra sao?

HĐND TP.HCM đã thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng - nhiệm vụ của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP Thủ Đức. Bộ máy này khác với các quận, huyện khác ra sao? Người dân, doanh nghiệp hưởng lợi gì?

Tổ chức bộ máy chính quyền của TP.HCM sẽ có nhiều thay đổi

UBND TP.HCM đã nêu rõ về công tác chuẩn bị triển khai nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.

Danh sách các dự án nhà ở TP.HCM được, chưa được cấp sổ hồng

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM chỉ đạo văn phòng bước đầu công bố danh sách đã được cấp, chưa được cấp sổ hồng tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TP.