Tag: Dự án nhạc nước hơn 200 tỉ đồng

​Hải Phòng đề xuất tháo công trình nhạc nước gần 200 tỉ đồng

TTO - UBND TP Hải Phòng đã trình bày và xin ý kiến về chủ trương chấm dứt việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống trình diễn nhạc nước gần 200 tỉ đồng.

Dự án nhạc nước hơn 200 tỉ đồng ​có nhiều sai phạm

TTO - Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận trong quá trình thi công, đưa vào sử dụng dự án nhạc nước với mức đầu tư hơn 200 tỉ đồng ở TP Hải Phòng có nhiều sai phạm.