Tag: Đồng hành cũng khách

EVNHCMC khánh thành Tổng đài đa kênh chăm sóc khách hàng

Tổng công ty Điện lực TP.HCM vừa đưa vào hoạt động Tổng đài đa kênh chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng sự hài lòng của khách hàng về các dịch vụ điện.