Tag: Đồn biên phòng Si Pha Phìn

Khắc tinh của tội phạm ma túy

9 năm qua, anh kiên cường bám biên giữ bình yên cho dân và cùng đồng đội phá nhiều vụ án, bắt giữ tội phạm ma túy ở Điện Biên.