Tag: đổi quê quán

Muốn đổi quê quán cho con được không?

Con gái tôi nay được 2 tuổi. Trong giấy tờ, quê quán của con tôi là Thanh Hóa, ghi theo quê quán của tôi. Vợ tôi quê ở Hà Tĩnh. Cả tôi và vợ đều sinh ra ở Đắk Lắk.