Tag: Độc đáo du lịch trên kênh và

Độc đáo du lịch trên kênh và 'câu' rác thải nhựa ở Hà Lan

Trong bối cảnh du lịch thân thiện với môi trường đang bùng nổ, các du thuyền của tập đoàn Plastic Whale (Hà Lan) cũng đang hòa vào hình thức du lịch này.