Tag: Doanh nghiệp ngành cá tra

Bàn chuyện nuôi cá tra hậu giãn cách

TTO - Theo Tổng cục Thủy sản, dịch bệnh kéo dài làm chuỗi ngành hàng cá tra đứt gãy nghiêm trọng. Thống kê 56 nhà máy chế biến cá tra có 52 nhà máy ngừng hoạt động, số còn lại hoạt động rất ít...