Tag: Doanh nghiệp FDI bỏ trốn

Tái diễn doanh nghiệp FDI bỏ trốn

TTO - Nhiều chủ doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) “cao chạy xa bay” để lại khoản nợ lớn cho các ngân hàng và DN trong nước.

​Tăng hậu kiểm để chặn doanh nghiệp FDI bỏ trốn

TT - Hiện tượng các ông chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bỏ trốn đã đến mức báo động, các cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp phối hợp ngăn chặn.