Tag: đoàn thanh tra Mỹ

Mỹ đánh giá rất cao việc kiểm soát an toàn thực phẩm cá tra Việt Nam

Dù có vài lỗi nhỏ nhưng đoàn thanh tra của Mỹ đánh giá rất cao hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm cá tra Việt Nam.