Tag: Đoàn Thanh Sang

Thanh long trồng không đủ bán

Đang ăn nên làm ra với thương hiệu vịt quay Cát Tường khá nổi tiếng ở Tiền Giang, bỗng dưng một ngày đẹp trời, Đoàn Thanh Sang đổi ý, quyết tâm làm… nông dân.