Tag: Đoàn Duy Thành

​Thiếu đói khắp nơi...

TT - “Một hôm tôi xuống thăm người dân xã Hòa Nghĩa, huyện An Thụy, Hải Phòng thì thấy nhà nào cũng đói. Có gia đình ba cháu đói lả trên giường mà chẳng thấy người lớn...

​Đảng phải thật sự vì dân vì nước

TT - Tôi vừa kéo lá cờ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng lên trước nhà mình. Cảm giác vẫn xúc động mãnh liệt như ngày đầu tiên tôi đứng dưới ngọn cờ Đảng.