Tag: Đỗ Văn Đông

Phê ma túy đá xách dao chém đứt bàn tay người cho ở nhờ

TTO - Trong cơn phê ma túy đá, Đỗ Văn Đông tự đâm dao vào bụng mình. Cho rằng chị Mến báo công đến bắt nên Đông cầm dao chém gần đứt lìa bàn tay của chị.