Tag: đô thị siêu nhỏ

Khi sân bay là những đô thị siêu nhỏ

TTO - Sân bay của tương lai sẽ phải có những giải pháp tạo sự thoải mái cho cuộc hành trình của du khách, và tốt nhất là một sân bay có nếp sinh hoạt như một thành phố thu nhỏ.