25/06/2015 11:23 GMT+7

Đổ lỗi cho nhau chậm chuyển giao quyền chủ sở hữu DNNN

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại DNNN nhiều bộ, ngành và SCIC đổ lỗi cho nhau chậm...

SCIC và các bộ, địa phương “chuyền” trách nhiệm trong chậm bàn giao quyền đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho nhau - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đó là nội dung được nêu trong báo cáo của Ban chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp trình cuộc họp về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước sáu tháng đầu năm 2015 do Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì ngày 25-6.

Trước nay, đã có một số chuyên gia đặt vấn đề một số cơ quan, bộ, ngành không muốn “mất” quyền đại diện chủ sở hữu nghiệp (thực chất là quyền chủ quản, chỉ đạo, bổ nhiệm lãnh đạo... - PV) tại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc.

Báo cáo của Ban chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp ngày 25-6 đưa thực tế việc chuyển giao... chậm khi chủ trương yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bàn giao quyền chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Tổng công ty Quản lý kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Cụ thể, theo báo cáo do ông Lê Mạnh Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, công bố, đến nay SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 980 doanh nghiệp (trong đó đã có sáu tổng công ty).

Theo quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa, giai đoạn 2014-2015 sẽ có 20 tập đoàn, tổng công ty được bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu từ các bộ, ngành, địa phương về SCIC.

Tuy nhiên, “nhìn chung tiến độ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ các bộ, ngành, địa phương về SCIC chậm” - ông Hà nói.

Báo cáo nêu rõ trong năm tháng đầu năm 2015 mới có hai doanh nghiệp được bàn giao và SCIC nhận. SCIC thì cho rằng “nhận thức của các bộ, địa phương và doanh nghiệp về chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về SCIC chưa nhất quán”.

Tuy nhiên, một số bộ, địa phương lại cho rằng đến cuối năm 2015 mới tổng kết mô hình tổ chức và hoạt động của SCIC nên đã có sự... chần chừ.

Đặc biệt, các cơ quan này cho rằng việc phối hợp giải quyết các vấn đề tồn tại về tài chính tại doanh nghiệp giữa SCIC và các bộ, địa phương còn chậm và “SCIC chần chừ trong việc tiếp nhận các doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ”...

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp, năm 2015 nhiệm vụ đặt ra cho các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước là phải cổ phần hóa 289 DNNN. Tuy nhiên, đến nay dù đã sáu tháng trôi qua nhưng mới hoàn thành... 21%, tức chỉ được 61 doanh nghiệp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận