Tag: đồ chơi cho người lớn

​Nhật: đồ chơi cho người lớn đang ăn khách

TT - Các hãng sản xuất đồ chơi tại Nhật bắt đầu để mắt nhiều hơn tới thị trường đồ chơi cho người lớn.