Tag: Định danh cuộc gọi

Cuộc gọi thương hiệu và những điều chưa ổn

Voice brandname, cuộc gọi thương hiệu hay cuộc gọi định danh, được cho tránh lừa đảo mạo danh hiệu quả hơn, nhưng việc sử dụng và kỹ thuật còn nhiều điều chưa ổn.

Định danh cuộc gọi, tin nhắn: Có đủ sức ngăn nạn mạo danh?

Những cuộc gọi, tin nhắn được định danh có đủ sức ngăn bớt tin nhắn, cuộc gọi mạo danh?