Tag: điều hành tín dụng

Thống đốc kể áp lực điều hành tín dụng khi xảy ra 'rút tiền hàng loạt' ở SCB

Những khó khăn của thực tế đặt ra yêu cầu phải điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, không để đồng tiền bị mất giá.