Thứ 5, ngày 29 tháng 9 năm 2022

Điều chỉnh mức lương tối thiểu trong năm 2010

02/09/2009 09:02 GMT+7

TT (Hà Nội) - Ngày 1-9, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về việc nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhà nước.

Về phương án điều chỉnh tiền lương và trợ cấp xã hội, Phó thủ tướng giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương và trợ cấp năm 2010 theo lộ trình cải cách tiền lương và phù hợp với khả năng ngân sách. Trong đó, đối với khu vực doanh nghiệp, phải hoàn thiện phương án và sớm ban hành các chính sách cần thiết để thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp trong nước từ ngày 1-1-2010, với mức tăng lương tối thiểu ở vùng thấp nhất theo mức 12,3%.

Thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với các doanh nghiệp FDI trên cơ sở điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng với các doanh nghiệp trong nước từ ngày 1-1-2010, để bảo đảm phù hợp với lộ trình thực hiện thống nhất mức lương tối thiểu giữa các loại hình doanh nghiệp.

Thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung (bằng mức lương vùng thấp nhất của doanh nghiệp trong nước) từ ngày 1-5-2010 theo mức 12,3% đối với những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và doanh nghiệp trong nước. Đối với người nghỉ hưu, người có công với cách mạng cũng thực hiện phương án điều chỉnh tăng lương hưu và trợ cấp ưu đãi đối với người có công theo mức 12,3% từ ngày 1-5-2010.

V.V.T.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận