Điểm thi học kỳ gửi qua email cho SV

03/02/2005 08:59 GMT+7

TT (TP.HCM) - 7.947 địa chỉ email sẽ được cấp cho SV Trường ĐHDL Văn Lang. Mỗi SV có một địa chỉ, được lấy theo tên trường và mã số SV. Trước mắt, điểm thi học kỳ 1 sẽ được gửi theo các địa chỉ này đến từng SV, song song với phương thức thông báo kết quả học tập bằng thư như truyền thống.

Khoa được chọn để gửi thí điểm đầu tiên là khoa thương mại. Sau đó, lần lượt các khoa còn lại sẽ thực hiện việc gửi điểm. Đồng thời các thông báo, thư từ liên lạc giữa nhà trường với sinh viên cũng sẽ được thực hiện theo phương thức này, duy trì trong suốt khóa học.

N.P.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận