Tag: Điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới’

Lần đầu tiên Việt Nam vào đề cử ‘Điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới’

TTO - Đây là lần đầu tiên nền ẩm thực hấp dẫn của Việt Nam được Giải thưởng Du lịch thế giới đưa vào danh sách đề cử ‘Điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới’, bình chọn trên toàn cầu.