Tag: điểm chỉ

Không biết chữ có công chứng được không?

Chồng tôi không biết chữ, muốn ra công chứng để bán tài sản có được không?

Người cụt tay điểm chỉ thế nào?

TTO - Người bị cụt một tay hay cả hai tay đều có quyền công dân như mọi người khác, đều có nhu cầu giao dịch trong các lĩnh vực đời sống, xã hội bình thường hằng ngày và vẫn được cấp CMND, căn cước công dân.