Tag: dịch H5N1

Xuất hiện dịch H5N1 ở Tân Cương

TTO - Đại diện Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã xác nhận sự tái xuất hiện của virus H5N1 ở các gia cầm tại khu tự trị Nội Mông, Tân Cương.