Tag: di tích cấp TP

Nhà thờ và Tu viện Hội dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm được xếp hạng di tích

TTO - Nhà thờ Thủ Thiêm và Tu viện Hội dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm tại quận 2, TP.HCM vừa được xếp hạng là di tích cấp thành phố.

Chợ Bình Tây được xếp hạng di tích cấp thành phố

TTO - UBND TP.HCM vừa có quyết định xếp hạng di tích cấp thành phố đối với kiến trúc nghệ thuật chợ Bình Tây (địa chỉ số 57 đường Tháp Mười, phường 2, quận 6, TP.HCM).