Tag: đi quân sự

‘Phải làm sao cho con em hăng hái, vui vẻ nhập ngũ’

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã nhấn mạnh như vậy tại phiên họp thứ 2 Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP diễn ra sáng ngày 10-2.