​ĐH thành viên được cấp bằng tiến sĩ

18/11/2014 10:24 GMT+7

TT - Đây là điểm thay đổi mới nhất trong quy chế đào tạo sau ĐH tại ĐH Quốc gia Hà Nội được ĐH Quốc gia Hà Nội công bố ngày 17-11.

Theo quy chế cũ, giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội mới là người có thẩm quyền công nhận học vị tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án.

Tuy nhiên, theo quy định mới thì từ nay trở đi, ngoại trừ Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục và Khoa luật, việc công nhận học vị tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh tại các trường ĐH, viện nghiên cứu thành viên ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng, viện trưởng các đơn vị thành viên.

Với thay đổi này, việc tổ chức cấp bằng cũng được thay đổi theo hướng hằng năm các đơn vị tổ chức đào tạo sẽ tổ chức trao bằng tiến sĩ.

Trong khi đó, trước đây việc trao bằng tiến sĩ theo nghi thức cho tất cả nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo trong năm phải được tổ chức bởi chính ĐH Quốc gia Hà Nội theo định kỳ mỗi năm một lần.

 

N.HÀ