Tag: đến kỹ năng

Đấu trường Anh ngữ ILA Speak up 2022:
Nơi hướng học sinh đến kỹ năng công dân toàn cầu

Với các vòng thi: kiến thức, tranh biện, thuyết trình…, đấu trường Anh ngữ (ILA Speak up 22) được phụ huynh, học sinh đánh giá là nơi trau dồi những kỹ năng linh hoạt tạo nên giá trị công dân toàn cầu cho học sinh.