Tag: Đền Cả

Sạt lở bờ sông Minh, uy hiếp Đền Cả ở Hà Tĩnh

Trải qua nhiều lần sạt lở, đến nay bờ sông Minh đã ăn sâu vào khu vực diện tích Đền Cả, ảnh hưởng đến một số hạng mục công trình.