Tag: Đêm nhạc The Legend concert

Hôm nay, 22 năm Trịnh Công Sơn rời xa cõi tạm

Chương trình tưởng nhớ 22 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời xa cõi tạm (1-4-2001) năm nay sẽ có nhiều hoạt động dành cho khán giả gần xa.