Thứ 2, ngày 23 tháng 5 năm 2022

​Đề xuất cho ngân sách vay dự trữ ngoại hối

04/05/2015 10:31 GMT+7

TT -  Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước đề xuất cơ chế cho ngân sách vay từ nguồn dự trữ ngoại hối nhà nước...

Ảnh TTO

Trong nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4-2015 vừa được ban hành, Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - đầu tư nghiên cứu, đề xuất cơ chế cho ngân sách vay từ nguồn dự trữ ngoại hối nhà nước để bổ sung vốn đầu tư phát triển, bảo đảm an toàn tài chính tiền tệ quốc gia.

Theo quy định hiện hành, Thủ tướng Chính phủ được quyền quyết định việc sử dụng dự trữ ngoại hối nhà nước cho nhu cầu đột xuất, cấp bách của Nhà nước.

Trường hợp sử dụng dự trữ ngoại hối nhà nước dẫn đến thay đổi dự toán ngân sách thì thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Bộ Kế hoạch - đầu tư cho biết lũy kế từ đầu năm đến ngày 

15-4-2015, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 262.300 tỉ đồng (bằng 28,8% dự toán), tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 311.800 tỉ đồng (bằng 27,2% dự toán).

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận