Thứ 6, ngày 17 tháng 9 năm 2021

Đề nghị lùi thời hạn trình Luật biểu tình

27/02/2015 12:59 GMT+7

TTO - Chính phủ vừa có tờ trình gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015.

Theo tờ trình này, dự án Luật biểu tình sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3-2015 và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Công an đã thành lập Ban soạn thảo, tiến hành tổng kết 9 năm thi hành nghị định số 38 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, rà soát các quy định của pháp luật có liên quan, sưu tầm, biên dịch, nghiên cứu pháp luật về biểu tình của một số nước, tổ chức khảo sát tại một số địa phương trọng điểm, xây dựng dự thảo luật, dự thảo tờ trình.

Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo có một số nội dung phát sinh cần tiếp tục đầu tư thời gian, công sức nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, khảo sát thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm quốc tế như khái niệm “biểu tình”, “quyền tự do biểu tình”, “nơi công cộng”, “tụ tập đông người”…; phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật (có bao gồm cả việc tổ chức mittinh, biểu tình do Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức; việc khiếu kiện đông người, đình công, bãi công, bãi thị, bãi khóa hay không); vấn đề áp dụng các biện pháp trấn áp tương xứng, có hiệu quả đối với hành vi lợi dụng biểu tình vi phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình biểu tình…

Do vậy, Chính phủ đã đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép lùi thời hạn trình dự án Luật biểu tình từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIII (tháng 5-2015) sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV (dự kiến tháng 10-2016).

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận