Tag: Đề nghị lại về tách thửa đất

Nha Trang 'sửa sai' sau văn bản yêu cầu dừng tách thửa đất trên toàn thành phố

TTO - Ngày 26-9, UBND TP Nha Trang ra thông báo đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Nha Trang cân nhắc việc giải quyết tách thửa đất theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.