Tag: Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế

Tái cơ cấu kinh tế: nhà cấp 4 hay biệt thự?

TTO - Đây là ý kiến được nhiều đại biểu đưa ra trong ngày 8-6 khi thảo luận tại hội trường của Quốc hội về đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

Xem xét đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế

TT - Từ ngày 10 đến 20-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 7 thảo luận về đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012.