Tag: dạy học truyền thống

Làm nghiêm túc, đào tạo trực tuyến hiệu quả hơn dạy học truyền thống

Không chỉ được triển khai trong thời gian sinh viên tạm nghỉ do dịch COVID-19, đào tạo trực tuyến đang được nhiều trường đầu tư mạnh nhằm đa dạng mô hình đào tạo, học tập trong thời đại 4.0.