Tag: Đầu tư thấp

Đầu tư thấp vẫn dễ dàng mua được nhà

Tận dụng chính sách thanh toán từ chủ đầu tư, các gia đình trẻ dễ dàng an cư hoặc đầu tư sinh lời với vốn tích lũy khoảng 700 triệu đồng.

Chất lượng giáo dục ĐH kém do đầu tư quá thấp

TT - Đó là nhận định của các nhà khoa học tại hội thảo quốc gia “Hội nhập quốc tế trong quá trình đổi mới giáo dục ĐH VN” do ĐH Quốc gia TP.HCM và Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực tổ chức ngày 8-6.