Tag: đầu tiên tổ chức

Đông đảo trẻ em tham gia Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh

"Public speaking" là một kỹ năng cần môi trường rèn luyện. "Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh toàn quốc 2018" do Báo Nhi Đồng tổ chức vừa vinh danh những em nhỏ sở hữu kỹ năng này.