Tag: Đấu thầu mua sắm

Cử tri TP.HCM kiến nghị có cơ chế kiểm soát chặt đấu thầu mua sắm tài sản công

TTO - Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận ý kiến của cử tri TP.HCM để nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế kiểm soát phù hợp với đấu thầu tài sản công.