Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022

  • Kiếm Tây Sơn về đất Tây Sơn

    Kiếm Tây Sơn về đất Tây Sơn

    TTXuân - Trên căn gác đầy ắp những cổ vật sưu tầm được, ông Lâm Dũ Xênh (ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) dành hẳn một chiếc bàn lớn để bày biện lô kiếm Tây Sơn mà ông may mắn sưu tầm được cách nay không lâu.