Tag: Đất tách thửa

Hà Nội tạm dừng tách thửa đất nông nghiệp để rà soát

TTO - Ngày 24-3, lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội cho biết đơn vị này đã tạm dừng tách thửa đất nông nghiệp để rà soát nhằm đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.