Tag: đánh thuế với nhà

Đề xuất đánh thuế với nhà ở, căn hộ có giá trên 50 triệu/m2

Bộ Tư pháp đề nghị ban hành Luật thuế bất động sản. Theo đó, dự kiến sẽ đánh thuế với nhà ở có giá trị cao, còn tăng thuế với đất ở cao hơn mức 0,03% như hiện nay.