Thứ 4, ngày 25 tháng 5 năm 2022

​Đánh giá tình hình áp dụng mức lương tối thiểu vùng

12/03/2016 10:50 GMT+7

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý triển khai việc thực hiện các quy định về tiền lương tối thiểu vùng.

Đồng thời, tổ chức nắm tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng thuộc địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị định số 122/2015/NĐ-CP, trong đó đánh giá mặt được, chưa được, nguyên nhân và cách thức điều chỉnh mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương trong hợp đồng lao động của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, đồng thời tổng hợp số liệu tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng của các doanh nghiệp (số thực hiện cao hơn, thấp hơn theo vùng, loại hình doanh nghiệp).

Các địa phương rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, trường hợp có đề xuất điều chỉnh vùng thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn lao động, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức trao đổi với các ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp (nếu có), các hiệp hội nghề nghiệp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo Điều 3 Nghị định 122/2015/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp như sau: mức 3.500.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I; mức 3.100.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II; mức 2.700.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III; mức 2.400.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Nguồn: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận