Tag: Đảng Lao động cầm quyền

Triều Tiên tập trung phát triển nông nghiệp

Đảng Lao động Triều Tiên sẽ tổ chức một cuộc họp quan trọng trong tháng này để thảo luận về chiến lược phát triển nông nghiệp.